Tag Archives: tunfisk
Makrellstørje (Thunnus thynnus)

Makrellstørje omtales i Norge gjerne bare som størje eller tunfisk. Dette er en av kjempene blant fiskene, og den kan…

Stripet Pelamide (Sarda Sarda)

Stripet Pelamide er en varmekjær art som lever i tropiske og tempererte havområder. Den er kystnær og finnes fra vestkysten…