Tag Archives: norge
Mulle (Mullus surmuletus)

Rød mulle er en art som er blitt jevnlig observert i norske farvann (Nordsjøen). I den sørvestlige delen av landet…