Tag Archives: krabbe
Pyntekrabbe (Hyas coarctatus)

Pyntekrabben kan være vanskelig å se, selv om den er både vanlig og gjerne holder seg på grunt vann i…

Dypvannskrabbe (Geryon trispinosus)

Dypvannskrabben lever – som navnet tilsider – på dypere vann enn eksempelvis taskekrabben. Den er utbredt i store deler av…

Taskekrabbe (Cancer pagurus)

Taskekrabben er en vanlig art langs det meste av norskekysten, og den er utbredt helt nord til Finnmark. For mange…