Tag Archives: kaviar
Rognkjeks og rognkall (Cyclopterus lumpus)

Rognkjeks og rognkall er samme art. Ordet «kall» er brukt om «mann», og derfor er rognkallen navn på artens menn…