Tag Archives: bilde
Slettvar (Scophthalmus rhombus)

Av utseende er slettvaren meget lik piggvar. Fisket i samme område, kan mønster og marmorering være helt like på de…

Sild (Clupea harengus)

    Sild er en svært tallrik art som har hatt uvurderlig verdi for bosetting og sysselsetting i Norge i…

Panserulke (Agonus cataphractus)

Panserulke tilhører Panserulkefamilien, og  kan minne om Vanlig ulke. Den skiller seg imidlertid ut med sine rekker av benplater som…

Femtrådet tangbrosme (Ciliata mustela)

Denne vesle torskefisken minner om en liten og langstrakt brosme, men skiller seg tydelig fra andre tangbrosmer ved at den…

Eremittkreps (Pagurus bernhardus)

Eremittkreps tilhører trollhummer-familien, men skiller seg kraftig ut ved at den mangler ytre skall på bakkroppen. Mens krepser har for…

Ålekvabbe (Zoarces viviparus)

Ålekvabbe bærer sitt navn med rette. Ikke bare er den langstrakt, men den er også like glatt som en ål….

Krinakrabbe (Galathea Strigosa)

Krinakrabbe er art trollhummer som er vanlig langs hele Norskekysten, men den finnes også i andre deler av Nordøst-Atlanteren. Den…

Previous Page · Next Page