Category Archives: Scombridae
Makrellstørje (Thunnus thynnus)

Makrellstørje omtales i Norge gjerne bare som størje eller tunfisk. Dette er en av kjempene blant fiskene, og den kan…

Makrell (Scomber scombrus)

Makrellen (Engelsk: Mackerel) er en at av våre vanligste fiskeslag ved kysten om sommeren og høsten. I Nordsjøen finnes en…

Stripet Pelamide (Sarda Sarda)

Stripet Pelamide er en varmekjær art som lever i tropiske og tempererte havområder. Den er kystnær og finnes fra vestkysten…