Category Archives: Piggfinnefisker
Horngjel (Belone belone)

Det er vanskelig å ta feil av denne arten. Horngjel, også kalt nebbsild eller nebbesild, er meget karakteristisk med sin…

Havabbor (Dicentrarchus labrax)

Havabboren er katalogisert i ordenen piggfinnefisker, men er derfra sortert ut som sin egen familie; Havabborfamilien. Denne fisken forekommer i…

Sølvbrasme (Pterycombus brama)

Det er funnet tre arter av havbrasme (Bramidae) i norske farvann. Sølvbrasme er en av disse, og dens levesett er ganske…

Havbrasme (Brama brama)

Havbrasme er en av flere arter av høye og smale fisker i bramidae-familien som lever mesopelagisk i flere verdenshav. I Atlanterhavet…

Mulle (Mullus surmuletus)

Rød mulle er en art som er blitt jevnlig observert i norske farvann (Nordsjøen). I den sørvestlige delen av landet…