Category Archives: Flatfisk / flyndre
Tunge (Solea vulgaris)

Tunge tilhører en tungefamilien som omfatter hele 89 arter, mens vi i Norge kun har en art av en viss…

Slettvar (Scophthalmus rhombus)

Av utseende er slettvaren meget lik piggvar. Fisket i samme område, kan mønster og marmorering være helt like på de…

Lomre (Microstomus kitt)

Lomre er en liten og vakker fisk i flyndrefamilien. Den er lett å kjenne igjen på den blanke og glatteoverflaten…

Skrubbe (Platichthys flesus)

Skrubbe kan forveksles med rødspette ettersom også skrubbe kan ha røde flekker på øyesiden. Likevel har skrubbe en helt spesiell…

Gapeflyndre (Hippoglossoides platessoides)

Gapeflyndra minner litt om kveita i sin kroppsform. Den er langstrakt, og munnen er forholdsvis stor (noe som har vært…

Rødspette (Pleuronectes platessa)

Rødspette går også under navnet «kongeflyndre». Blant de mange flatfiskene langs kysten er rødspette blant de man gjerne får større…

Sandflyndre (Limanda limanda)

Sandflyndre (Engelsk: Dab) er en meget vanlig art langs hele Norskekysten og i Nordsjøen. Som navnet tilsier, finner man sandflyndre…

Next Page