Håbrann (Lamna Nasus)

Håbrann er en vakker og klassisk utseende hai som kan bli opptil 3,5 meter lang og veie over 200 kg. Den har 5 gjelleåpninger i bakkant av hodet, og ryggen domineres av en stor og trekant-formet ryggfinne. Kroppen til håbrann er ganske høyreist, og ved pannepartiet skråner kroppsformen ned til en kjegleformet snute. I munnen sitter skkarpe trekant-formede tenner som er utstyrt med en spiss på hver side ved roten. Halen er høyreist, og øvre del er betydelig større enn den nedre. Fargen er blågrå på ryggpartiet, og langs sidene blir den lysere ned til en nesten hvit buk.

Lamna nasusHåbrann trives i temperert vann, og den vandrer over store områder i Atlanterhavet. Tidligere var den tallrik også ved Norskekysten om sommeren og høsten, og det ble drevet et kommersielt fiske etter håbrann. Den opptrer ofte i stimer og det hender at man kan observere dem i overflaten.

Det norske fisket etter håbrann ble i hovedsak drevet med flyte-liner (håbrann-liner), men i mellomkrigsårene ble den også tatt med harpungevær. Garnfiske ble forsøk, men ikke funnet lønnsom og hensiktsmessig. Håbrannfiske var et årvisst og viktig fiske for mange, og det ble drevet utenfor kysten, i Nordsjøen, ved De britiske øyer og ved Shetland og Færøyene. Enkelt fartøy gikk også vest til New Foundland for å drive dette fisket.  Hos oss kan håbrann opptre så langt nord som til Finnmark, men den er mer tallrik fra Møre og sørover.

håbrannKommersielt fiske ble drevet helt frem til våre dager. Utover 1990-tallet ble det stadig færre som drev dette line-fisket, og dette skyldes hovedsakelig at det ble stadig vanskeligere å finne store nok forekomster til et drivverdig fiske. Nedgangen i bestanden har gjort at håbrann er fredet for direktefiske. Det hender likevel at det landes håbrann i Norge, og det er da tillatt når den tas som bifangst i eksempelvis garnfiske i Nordsjøen.

Fiske etter håbrann

Bildene på denne siden viser først håbrann tatt i trål i Norskehavet – og deretter sluppet ut i levende live. De to siste bildene viser håbrannfiske i Nordsjøen på 1970-tallet og på 1990-tallet. Foto: Øyvind Tangen, Alt Hansen og Tore Hæstad.

 

 

About

Categories: Haier Stikkord: , , , ,