Tiskjegg (Leptagonus decagonus)

 

Leptagonus decagonusTiskjegg tilhører panserulkefamilien og har en smal kropp med et forholdsvis lite hode. Den mangler de fire dominerende tornene på snuten som er karakteristisk for panserulke. Under haka og langs underkjeven har den lange skjeggtråder. Tiskjegg blir ikke mer enn 21 cm. lang, og lever gjerne på dypt vann.

Denne arten lever i deler av det nordlige Atlanterhavet. Langs vår kyst er den mest vanlig fra Troms og nordøstover, rundt Svalbard og Jan Mayen samt i Barentshavet. Her lever den på sand- og mudderbunn, og føden består helst av små krepsdyr og bunndyr.

TiskjeggEttersom tiskjegg gjerne holder seg på store dyp (ned til langt over 1000 meter), er den sjelden å se, men om sommeren hender det at den trekker opp på grunt vann. Likevel er det helst som uønsket bifangst at tiskjegg blir landet – og da helst i forbindelse med reketrål-fiske. Foto: Aksel Knutsen.

 

 

About