Lange (Molva molva)

Lange er en torskefisk, og den har fått sitt navn ut fra sitt karakteristiske utseende. Den langstrakte fisken har en lang og tydelig skjeggtråd under haka. Den fremre ryggfinnen er kort, mens den neste strekker seg helt bak til halen. Gattfinnen er også meget langstrakt og følger undersiden av fisken helt bak til halen.

molva molva - langeVanlig størrelse er under 1 meter og 3-5 kg. Lange kan imidlertid bli betydelig større; hele 1,8 meter lang og over 35 kg. tung. Den holder seg hovedsakelig på dypt vann helt ned til 1000 meters dyp. Den eldste og største fisken går dypest. Yngre eksemplar kan foreta vandringer på 20-30 meters dyp om sommeren. Langen som er avbildet i denne artikkelen ble tatt på 32 meters dyp, og den var 1 m. lang.

skarpe tenner - lange

 

Lange er en rovfisk som er utstyrt med svært skarpe tenner. Den lever på bunn der den tar for seg av bunnfisk, krepsdyr, blekksprut og fiskeslag som kolmule og torsk. Lange er utbredt langs hele Norskekysten, og trives best på områder med litt dybde, slik som i fjorder og langs Eggakanten.  Den gyter lokalt langs kysten, mens de større gytefeltene finnes i Nordsjøen og nord mot Island. Lange er en meget populær matfisk, og den ligner litt på torsk når det gjelder smak. Både yrkesfiskere og fritidsfiskere fisken lange med line, men fritidsfiskere gjerne fisker den på stang med agn, sluk eller pilk. Foto: fiskeslag.com

 

About

One thought on “Lange (Molva molva)

Comments are closed.