Lysing (Merluccius merluccius)

 

Merluccius merluccius

Lysing tilhører Lysingfamilien selv om den tidligere var regnet som en torskefisk. I motsetning til disse har lysing kun to finner på ryggen. Den midtre ryggfinnen strekker seg helt bak til sporen. Både hale og brystfinne er mørke, og de øvrige finnene har mørke ytterkanter. Sidelinjen går i en nesten rett strek opp mot nakken. Den store munnen har en anseelig rekke med skarpe tenner.

Lysing er en stimfisk, men den holder seg på langt dypere vann enn de fleste andre artene vi vanligvis ser. Fiske etter lysing foregår på dybder fra 90 meter og nedover. Arten kan foreta vandringer ned til over 500 meters dyp. Om dagen er den mindre aktiv, og holder seg gjerne ved bunn. Selv om denne arten lever pelagisk, fiskes den gjerne med bunngarn ettersom den – i løpet av døgnet – foretar vandringer til og fra bunn og ut i de frie vannmassene.  I Norge er arten utbredt helt nord til Nordland fylke, mens det sørlige utbredelsesområdet strekker seg helt sør til vestkysten av Afrika. Lysing kan bli opp mot 140 cm. lang og veie over 15 kg.

Som matfisk er lysing et godt alternativ. Kjøttet er lyst, men noe grovere enn hos torskefiskene. Smaken er god med en ganske nøytral fiskesmak. Den er blant annet en god ingrediens i fiskekaker. Foto: fiskeslag.com

 

About