Brungylt (Acantholabrus palloni)

Acantholabrus palloni - brungylt

Brungylt er en art i leppefiskfamilien, og den blir ikke større enn ca. 25 cm. Den ligner på bergnebb på flere måter, men den sorte flekken sitter lengre bak på halerota hos brungylt – og den har en liknende flekk på nedsiden av halerota. Også brungylt har en flekk på ryggfinnen, og denne sitter langt bak – i området der ryggfinnestrålene går over til å bli myke. Sammenligner man de to artene, vil brungylt ha en større munn når man ser på kropps-dimensjonene. Brungylt har vanligvis også lyse flekker på ryggen – over sidelinja.

Brungylt finnes langs Norskekysten fra Østlandet og videre vest- og nordover til Møre. For å være leppefisk lever den ganske dypt, vanligvis fra 30 meter og helt ned til over 200 meter. Den er ikke tallrik langs vår kyst, men i likhet med sine slektninger liker den bratte bergvegger – der disse stuper ned til dybder den lever på. Den har en allsidig diett, som spenner fra yngel til muslinger, krepsdyr og ulike bunndyr. Foto: fiskeslag.com

About