Tunge (Solea vulgaris)

Tunge tilhører en tungefamilien som omfatter hele 89 arter, mens vi i Norge kun har en art av en viss størrelse og utbredelse. Navnet har den fått fra kroppsformen som ligner en tunge. Formen har også gitt den navn som skosåle og tungeflyndre.

Solea vulgaris - tunge

Tunge er lett å kjenne igjen både på form og det spesielle hodet som ender i en halvsirkel der øynene sitter skjevt på toppen. Side-linjen (på ryggen) har ingen bue. På blindsiden er den hvit, og under kjeven har den et parti med noen svært korte skjeggtråder. Tunge kan oppnå en vekt på 6 kg, og bli over 60 cm. lang.

Skjeggtråder på tunge

Tunge lever på slett bunn med sand, mudder og leire. Den finnes fra fjæra og nedover til 150 meters dyp. Det er de eldste individene som går dypest. Føden består av børstemark, tanglopper, muslinger, yngel og andre bunndyr. Jakten foregår om natten. På dagtid ligger den delvis nedgravd i bunnsedimenter.

Tunge - skosåle

Som matfisk er tunge en delikatesse, og mange anser den som den mest velsmakende av alle fisker. Derfor har den lenge vært overbeskattet i Nordsjøen der den fiskes både med trål, snurrevad og garn. Langs vår kyst er tunge mest tallrik ved den sør-østlige delen av Norge. På Vestlandet strekker utbredelsesområdet seg langs kysten nord til Trøndelag. Likevel er den så fåtallig i våre farvann at den har liten økonomisk betydning. Også i våre farvann kan man få den i garn (trollgarn og toggegarn) og på krok med agn, mens yrkesfiskere får den lettest i snurrevad. Om våren trekker fisken inn mot kyststrøk for å gyte, og det er derfor om sommeren man lettest kan fiske tunge.

Tungen som er avbildet i denne artikkelen var 43 cm. lang, men vanlig størrelse hos oss er sjelden over 40 cm. Foto: fiskeslag.com

About

2 thoughts on “Tunge (Solea vulgaris)

Comments are closed.