Slettvar (Scophthalmus rhombus)

Av utseende er slettvaren meget lik piggvar. Fisket i samme område, kan mønster og marmorering være helt like på de to artene. Slettvar er imidlertid lett å identifisere ettersom denne er helt glatt (slett) på øyesiden. Den mangler altså beinknutene som er så karakteristisk for piggvaren. Slettvar kalles derfor også for glattvar.

slettvar - scophthalmus rhombus

En annen forskjell er at slettvaren er mer avlang i formen, og ikke fult så sirkulær som piggvaren. Fra nakken fortsetter kroppsfasongen frem til en spiss ved munnen. Fargen og mønsteret på øye-siden varierer ut fra bunnforholdene den oppholder seg på (som vist på bildene av slettvar på denne nettsiden). Blindsiden er som oftest hvit.

Slettvar - øyeside

Slettvar er vanlig på sandbunn og blandet bunn i den sørlige delen av Nordsjøen og langs hele den sørlige og sørvestlige delen av Norskekysten. Der lever den av småfisk, krabber og krepsdyr. Utbredelsesområdet strekker seg nordover langs Norskekysten, men den blir stadig mindre tallrik jo lengre nord man kommer. Den holder seg som oftest på dyp mellom 5 og 50 meter. Størrelsen er normalt rundt 50 cm, men den kan bli over 75 cm. lang og veie over 7 kg.

Slettvar - mørkSlettvar er en god matfisk, og smaken er en slags blanding mellom piggvar og sandflyndre/rødspette. For fritidsfiskere er det lettest å fiske slettvar med garn (toggegarn, trollgarn og flyndregarn). I det kommersielle fisket tas den helst i små mengder i blandingsfangster i trål og snurrevad. Foto: fiskeslag.com

 

About