Panserulke (Agonus cataphractus)

Panserulke tilhører Panserulkefamilien, og  kan minne om Vanlig ulke. Den skiller seg imidlertid ut med sine rekker av benplater som i langsgående rekker dekker kroppen.

agonus cataphractus

Langs ryggen går det to rekker med benknuter/plater fra nakken og helt bak til sporen. Hodet er stort og flater merkbart ut fremover fra øynene. I bakkant av øynene finnes en rekke kraftige benknuter som ligner på horn. Ryggfinnen starter bak den høyreiste nakken. På snuten har den 4 spisse benknuter, og på undersiden finnes flere skjeggtråder. Panserulke er brunlig i farge med sjatteringer i grått og svart. Hos hunnene blir brystfinnene en rødlig farge i gyteperioden.

Panserulke

Selv om panserulke kan ha et fryktinngytende utseende, blir arten bare 20 cm. lang. Man finner den i kystnære områder i det meste av den nordøstlige delen av Atlanterhavet – og langs hele Norskekysten. Den lever av ulike bunndyr, og den finnes på en rekke dyp. På slutten av vinteren kommer den opp fra dypere vannlag for å gyte, og den tas da i ruser og garn. Som matfisk har panserulke ingen interesse. Foto: fiskeslag.com

About