Ålekvabbe (Zoarces viviparus)

Ålekvabbe bærer sitt navn med rette. Ikke bare er den langstrakt, men den er også like glatt som en ål. Ja, den oppfører seg også en ål ved krølle seg sammen både på vann og på land.

zoarces viviparus

Selv om ålekvabbe er en glatt fisk, har den små skjell under den slimete overflaten. Hodet er ganske flattrykt (og undersiden er så og si helt flat), og selve bittet i den store munnen går på skrått oppover. Brystfinnene er store og sprer seg ut i en sirkel.  Øynene er ganske små i forhold til resten av fisken.

ålekvabbe

Ryggfinnen går helt bak til til halen, og henger således sammen med halefinnen.  Ålekvabbe finnes i flere fargevarianter, men de fleste omhandler gult, brunt og oransje, men kan ha innslag av grønt. Fisken kler seg i et mønster som består av mørkere områder som på sidene strekker seg oppover mot ryggfinnen. Selv om denne fisken sjelden blir over 30 cm. lang, kan de eldste hunnene oppnå en lengde på opptil en halv meter.

Ålekvabbe er en ganske vanlig langs hele Norskekysten, og den lever gjerne på algebelagt bunn fra fjæra og ned til 30 meters dyp. Her har fisken god kamuflasje blant brunalgene. Dietten varierer fra fiskelarver og krepsdyr til insekter og rogn. Dette er en av få arter som føder levende unger. Denne arten kan bli over 9 år gamle.

Ålekvabbe

I likhet med horngjel, inneholder beina et grønt (og ufarlig) fargestoff. Ålekvabbens beskjedne størrelse og det fettholdige kjøttet har ikke satt arten på menyen i Norge, men den brukes som matfisk lengre sør i Europa. Foto: fiskeslag.com

About