Krinakrabbe (Galathea Strigosa)

Krinakrabbe er art trollhummer som er vanlig langs hele Norskekysten, men den finnes også i andre deler av Nordøst-Atlanteren.

 Galathea Strigosa

Den er lett gjenkjennelig på de vakre blå-lilla stripene som går over ryggskjoldet og langs halen. Blåfargen i stripene ser vi også i øyenhulene. Bein og skall er eller farget i nyanser av rødt og brunt. På klørne ser man tydelig at de er ikledd små pigger og hår. På dagtid holder krinakrabben seg mest mulig skjult i bergsprekker og under steiner. Om klørne stikker frem, så gir det hårete og piggete utseende en god kamuflasje.

Krinakrabbe

På hver side av øynene stikker det ut to lange følehorn (antenner). Krinakrabben jakter om natten, og er derfor ikke et vanlig skue. Likevel er den vanlig langs hele kysten fra et par meters dyp og helt ned til over 500 meters dybde. Den er den største av trollhummerne og inkludert halen, kan den bli opp mot 10 cm. lang. Krinakrabbe er god på smak, men er ikke utnyttet kommersielt. Man får dem gjerne i faststående redskap (garn, ruser, teiner), men da gjerne ikke i mengder.

Halen svinger seg inn nedover og under resten av kroppen (som vist på nederste bilde), og vi ser at de blå-lilla stripene dermed dekker hele kroppen. Foto: fiskeslag.com

Halen til en krinakrabbe

 

About