Skolest (Coryphaenoides rupestris)

Skolest har et karakteristisk utseende med det store hodet og en kropp som gradvis smalner bakover til den ender opp i en spiss hale. Huden er dekket av ganske store skjell og øynene er store.

Coryphaenoides rupestris

Arten lever på dypt vann både i Norskehavet og i våre dype fjorder. Den er mest vanlig på dyp mellom 400 og 1200 meters dyp, men kan gå enda dypere. Den foretrekker å jakte på bløt bunn der den beiter på ulike bunndyr (i hovedsak krepsdyr).

Skolest kan bli hele 1,5 meter lang, og den kan oppnå en alder på over 50 år. Kjøttet er velsmakende, men den har lenge hatt et stempel som ufisk i vårt land. I Norge har man da heller ikke noe spesialisert fiske på denne arten. Foto: fiskeslag.com

About

One thought on “Skolest (Coryphaenoides rupestris)

Comments are closed.