Stor lysprikkfisk (Notoscopelus kroeyeri)

Denne arten i lysprikkfiskfamilien kjennetegnes på den lange underkjeven og den butte nesen. Egentlig er stor lysprikkfisk sølvfarget, men skjellene sitter løst, og faller derfor lett av når fisken tas opp med trål.

Notoscopelus kroeyeri

Eksemplarer som blir fanget mangler ofte skjell, og får da en mer brungrå til svart farge. Prikkene (som har gitt familien navn) vises likevel langs buken og i rader som bøyer seg opp mot sidelinja.

Vi finner stor lysprikkfisk over store deler av Nord-Atlanteren. Selv om den gjerne forbindes med store dyp (ned til 500 meters dyp), lever den i ulike vannlag som kan gå helt opp til 25 meters dybde. Her jakter den nattestid på krill og rauåte. Arten kan bli omtrent 16 cm. lang.

Stor lysprikkfisk - hode

Foto: fiskeslag.com

About

One thought on “Stor lysprikkfisk (Notoscopelus kroeyeri)

Comments are closed.