Lyr (Pollachius pollachius)

Lyr er en av våre vanligste arter. Den tilhører torskefamilien, men mangler skjegg. Den er ganske slank, og kjennes lett på den svarte sidelinja som bøyer seg oppover mot ryggen og over brystfinnen. Fargen er dessuten gyllen i ulike nyanser av gult og brunt der den skiller seg fra den nesten fargeløse slektningen; seien.

Pollachius pollachius

Ryggen er meget mørk; nesten helt svart. Graden av gul- og brunfarger på fisken synes å avhenge av hvor fisken oppholder seg. Det brunlige skjæret gir fisken god kamuflasje i tareskogen nære land. Det er også her mange fritidsfiskere stifter bekjentskap med lyren. I sommerhalvåret kan den tas nesten helt i overflaten, og dorgefiske foregår også ved å bruke grunne snører som slepes nære holmer og skjær. Den er også vanlig å få i garn og ruser (på høsten). Større eksemplarer må man på dypere vann for å få. Den finnes helt ned til 200 meters dyp, og er utbredt i hele Nordsjøen og langs hele Norskekysten.

Lyr i ulik størrelse

De største gytefeltene for lyr finner vi vest for De Britiske Øyer, men den gyter også lokalt langs kysten. Føden består av småfisk, og krepsdyr. Om vinteren trekker lyren ned på dypere vann. Selv om lyr langs kysten gjerne holder en vekt på 1-2 kg., kan den bli hele 1,3 meter lang og veie over 10 kg.

Lyr er en utmerket matfisk, og den passer godt til steking. Den brukes også som en av flere arter som gjerne inngår i fiskekaker eller fiskesuppe.

About

2 thoughts on “Lyr (Pollachius pollachius)

  1. Hvorfor får man ikke store lyrer om vinteren, slik vi ellers gjør?

    Hilsen elev som eg blitt utfordret av lærer

  2. Om vinteren trekker lyren ut på dypere vann, og det er først etter gyting om våren (på omlag 100 meters dyp) at større mangder trekker nære kysten og opp på grunnene. Man kan likevel få ganske fin lyr i garn og ruser langt utover høsten – og noen ganger tidlig vinter. Det er likevel slik at de største og eldste individene holder seg dypere enn de yngre gjennom hele året. Derfor er det større sannsynlighet for å få stor lyr på 30-40 meters dyp (på pilk/sluk eller dypvannsdorg) enn når man dorger helt oppe i taren om sommeren.

Comments are closed.