Laksesild (Maurolicus muelleri)

Laksesild er en liten og vakker fisk som finnes i store mengder i den nordlige delen av Atlanterhavet. Den finnes også i mindre konsentrasjoner i våre dype fjorder.

Maurolicus muelleri

I tillegg til sine sølvfargede skjell, er laksesild utstyrt med lysorgan langs buken. Arten har et tydelig underbitt og ryggfinnen står et stykke bak på kroppen. Denne slanke fisken blir ikke mer enn ca. 7,5 cm. stor. Langs ryggen – på hver side – går det to «perlerekker» med lilla pigmenter.

Laksesild rygg

Laksesild er mest vanlig på dyp mellom 100 og 500 meters dyp, men på nattestid kan den beite langt høyere oppe. Den kan foreta store vertikale vandringer, og den er funnet helt nede på 1400 meters dyp. Føden er i hovedsak krill og små krepsdyr. Foto: fiskeslag.com

About