Flekket perlemorfisk (Argyropelecus hemigymnus)

Flekket perlemorfisk ligner på stor perlemorfisk, men den skiller seg mest ut ved at bakkroppen mangler skjell. I tillegg er arten betydelig mindre.

Argyropelecus hemigymnus

Den blir bare 5,5 cm. lang, men lyser opp med sine blanke skjell og lysorgan som vi finner både på hodet og i rekker langs buken. Øynenes størrelse er betydelig sammenlignet med resten av kroppen.

Flekket perlemorfisk finnes i flere av verdenshavene, også i Atlanterhavet. Her lever den helst på dyp mellom 200 og 500 meter, men den er funnet helt ned til 2400 meters dyp.

About