Sneppeål (Nemichthys scolopaceus)

Sneppeål er en merkelig fisk som finnes på de store dyp. Det lange og spesielle nebbet har gjort at den på engelsk gjerne omtales som «deep sea duck».

Nemichthys scolopaceus

Sneppeål finnes over hele verden på dyp ned til over 3000 meter. Den er likevel mest tallrik i sjiktet mellom 100 og 1000 meters dybde. Den lange og mørke kroppen smalner bak hodet for så å bli noe tykkere før den munner ut i en lang og tynn hale.  Den innehar rekorden i antall ryggvirvler med over 250. Gattåpningen er plassert meget nære hodet,  helt i fremre del av buken. Arten kan bli opp mot 130 cm. lang. Fargen er mørkt brun eller i mørke gråtoner mot svart.

Hode på sneppeål

Selv om den vanligvis holder seg under 400 meters dyp, har den ofte et noe grunnere beiteområde i de nordlige områdene. Den svømmer da med munnen (nebbet) åpent på jakt etter små krepsdyr og annet dyreplankton. Sneppeål er et sjeldent syn for de fleste, men det hender man får den i trålhal i Norskehavet. Foto: fiskeslag.com

About