Hoggormfisk (Chauliodus sloani)

Denne vesle – men likefullt fryktinngytende – fisken, finnes over hele verden. Likevel er den et sjelden syn for de aller fleste. Hoggormfisk finnes på de utroligste dyp, og den er sjelden å finne på grunnere vann enn 200 meter.

Chauliodus sloani

Denne mørkt sølvfargede fisken holder til på de største dyp, men er mest tallrik i området på 500 – 1000 meters dybde. Mens den holder seg på meget dypt vann om dagen, kan den gå opp til noen få hundre meters dyp om natten for å jakte pelagisk på småfisk og krepsdyr.

Hoggormfisk

Denne arten i stomiidae-familien er særegen ved at nederste del av hodet delvis er skilt fra buk-partiet og brystfinnen. Tennene er abnormt store sammenlignet med hodets størrelse og underkjeven står meget bratt mot resten av hodet. Som flere andre dypvanns-arter er den utstyrt med lysorgan som tiltrekker seg byttedyr. Den flattrykte kroppen blir sjelden over 30 cm. lang. Foto: fiskeslag.com

About