Rognkjeks og rognkall (Cyclopterus lumpus)

Rognkjeks og rognkall er samme art. Ordet «kall» er brukt om «mann», og derfor er rognkallen navn på artens menn (avbildet nedenfor). Denne fisken er lett å kjenne igjen på sin runde, høyreiste og dels klumpete kropp. Huden er tykk med rekker av beinknuter som strekker seg langs sidene og langs buken.

Cyclopterus lumpus

Under midtre del av buken er det en sugeskive som gjør rognkjeks (og rognkall) i stand til å suge seg fast til steiner og bergvegger. Arten kan bli over 60 cm. lang og veie over 5 kg. Det er hannene (rognkallen) som blir størst.

Rognkjeks

Mens hannen er brunlig og rødlig (særlig ved buken) av farge, er hunnene (rognkjeks) mørkere i nyanser av blått, grått og turkis (som vist på de to siste bildene). Rognkjeks har litt mindre hode enn rognkallen.

Arten er vanlig langs hele Norskekysten og i kystnære områder i Nord-Europa. Fisken gyter langs kysten om våren, og de store eggene fyller da nesten hele buken til rognkjeksen. Hos denne arten er det hannen som vokter over eggene etter gyting. Rogn (egg) fra rognkjeks er blitt en viktig faktor for fiskens kommersielle verdi. Hos oss foregår dette fisket helst i de nordlige delene av landet, og rogna (kaviaren) går hovedsakelig til eksport.

Bilde av rognkjeks

Om høsten trekker de voksne individene ut fra kysten og ned på dypere vann. Der beiter de på maneter og små krepsdyr i vannmassene. Som matfisk er arten lite brukt, men rognkallens kjøtt er velsmakende (helst stekt). Likevel nyttes det mest til dyrefôr og agn.

About

2 thoughts on “Rognkjeks og rognkall (Cyclopterus lumpus)

  1. Rognkallen blir IKKE størst. Som regel er rognkjeksen (hoa) opptil dobbelt så stor.

    1. Enig med oggvar. Rognkjeksa blir mye større enn kallen.hsr fiske mange av disse som barn å kjekksa var størst.

Comments are closed.