Blåkjeft (Helicolenus dactylopterus)

Blåkjeft tilhører uerfamilien, og er meget lik sine mer kjente slektninger; uer og lusuer.

Helicolenus dactylopterus

Navnet (blåkjeft) har fisken fått på grunn av den blåsvarte fargen den har i munnhulen og på innsiden av gjellelokkene. Den mørke flekken i bakkant – og på utsiden – av gjellelokkene deler den imidlertid med sine nære slektninger. Det er spesielt to ting som utvendig tydelig skiller artene. På bildene er ser vi at den nederste delen (de ni nederste strålene) av den store brystfinnen er nesten adskilt fra resten av brystfinnen. Fremre del av ryggfinnen har færre stråler enn hos sine slektninger (bare 11-12 som vi ser på bildet nedenfor).

Blåkjeft

Blåkjeft er vanlig på dypt vann (helst på over 200 meters dyp) langs kysten helt nord til Nordland. Derfra og nordover er den mindre vanlig. Den er en bunnfisk, og lever av småfisk, krepsdyr og andre bunndyr. Ved fiske selges den gjerne som uer, og er meget lik i smak.

About