Tangstikling (Spinachia spinachia)

Tangstikling er en meget liten og karakteristisk fisk i stingsildfamilien, og i Norge er tangstiklingen det eneste «familiemedlemmet» vi finner i saltvann.

spinachia spinachia

Denne arten blir bare 17 cm. lang i våre farvann, og den er lett gjennkjennelig på piggene foran ryggfinnen og den tynne halen som munner ut i en relativt stor stor og vifteformet halefinne. Fargen er ofte brunlig, men kan også gå over mot grønt – avhengig av hvor fisken lever. Den finnes på grunt vann, og gjerne langs strandlinjen der den finner vegetasjon til å skjule seg i.

Tangstikling

Hos tangstikling bygger hannen «reir» for sitt kommende avkom. Løse alger og algebiter blir samlet sammen og limt sammen til et rede ved hjelp av et klebrig stoff som utskilles fra nyrene. Etter at rogna er gytt i reiret, er det hannen som vokter avkommet. Hunnen dør etter gyting, mens hannen lever akkurat lenge nok til at eggene er klekket – og opplever derfor aldri å bli 2 år gammel. Den tynne tangstiklingen har naturlig nok ingen betydning som matfisk.

About