Taggmakrell (Trachurus trachurus)

 

Taggmakrell

Taggmakrellen/Hestmakrell tilhører en stor familie (taggmakrellfamilien)  med over 100 arter, men på våre breddegrader er det bare taggmakrell som kan ansees som vanlig.

Trachurus trachurus

Ettersom dette er en pelagisk fisk som gjerne finnes et stykke fra kysten, er det ikke ofte taggmakrell inngår i fangstene til fritidsfiskere og kystnære fiskerier. Som ungfisk er den imidlertid ikke uvanlig i fjordene i den sørlige delen av landet.

Taggmakrell er lett gjennkjennelig på de store og tvers-gående skjellene som følger sidelinjen. Sidelinjen svinger dessuten oppover mot ryggen allerede i overkant av gattåpningen. Fremre ryggfinne er høyreist, og brystfinnen er forholdsvis lang. Munnen har underbitt og det er en mørk flekk i bakkant av gjellelokket.

Taggmakrell kan bli opp mot 40 cm. lange og kan da veie halvannet kilo. Arten har et stort utbredelsesområde som strekker seg fra helt fra Sør-Afrika og helt nord til Midt-Norge. Man mener likevel at det er en egen bestand/komponent som utgjør taggmakrell i Nordsjøen. Når den opptrer i kommersielle fangster, kan det også være som innblanding (bifangst) i fiskerier på annen pelagiske stimfisk; slik som sild, brisling og makrell. Den vandrer pelagisk i vannlag som strekker seg fra overflaten og helt ned til ca. 100 meters dyp.

Lengre sør er dette en mye brukt matfisk (gjerne sprøstekt eller røkt). I Norge inngår har arten tidligere vært en del av «industrifiske» (produksjon av fiskemel og fiskeolje), men nå er arten i stor grad omsatt som konsumfisk . I Norge har arten fått mindre betydning de siste årene; noe som i stor grad skyldes en sterk nedgang i bestanden siden slutten 1990-tallet. En sterk årsklasse i 2001 gav bestanden et løft, men etter 2009 har bestanden vist videre tilbakegang.

Taggmakrell

På to av bildene på denne siden ser vi en taggmakrell i sitt første leveår. Foto: fiskeslag.com og Kåre Grønsnes

About