Lomre (Microstomus kitt)

Lomre er en liten og vakker fisk i flyndrefamilien. Den er lett å kjenne igjen på den blanke og glatteoverflaten med flekker og sjatteringer i ulike farger. Mange kaller da også lomre for den vakreste av flyndrene.

microstomus kitt

Selv om de fleste eksemplarer er småfallen (gjerne 30 – 40 cm. lange), kan den bli over 60 cm. lang og veie rundt 1 kg. Lomre er vanlig langs hele Norskekysten og du finner den gjerne på grunt vann. Likevel kan den finnes helt ned til over 200 meters dyp. Som mønsteret på øyesiden forteller, lever den gjerne på steinbunn og berg med algevekst (hvorav kallenavnet «bergvlyndre»), men den finnes også på sandbunn.

bilde av lomrer

Denne fisken er oval i kroppsformen og bare hodet er fri for finnene som strekker seg helt bak til sporen. Lomrens favorittmat er børstemark, men spiser også snegler, muslinger, reker og små krepsdyr. Lomre-larvene vokser opp i havet, men som yngel vandrer de inn mot kysten. Gyting foregår helt fra våren til og med høsten.

Mørk lomre

Selv om lomre er en liten fisk, er den meget velsmakende. Den har liten økonomisk betydning i Norge, men noe lomre tas med trål og snurrevad. Fritidsfiskere kan få den i trollgarn og ruser.

About