Lyreknurr (Trigla lyra)

Lyreknurr er – i Norge – en sjelden art i knurrfamilien. Dette skyldes delvis at den lever på dypt vann og dels at hovedutbredelsen omfatter områder vest for De Britiske Øyer og videre sørover. Den er rødlig av farge og kan bli opp mot 60 cm. lang, men eksemplarer på rundt 30 cm. er mest vanlig.

Trigla lyra

Lyreknurr finnes i enkelte områder på Vestlandet, men den er langt mer sjelden enn vanlig knurr. Den lever på dyp fra 100 meter og ned til 700 meter der den trives best på mudderbunn.  Her livnærer den seg på bl.a. reker og små krabber. Utseende skiller den godt fra andre arter i familien. Hodet skråner bratt ned til et munnparti som tydelig er delt i to plater.

lyreknurr hode

Piggene på – og ved – gjellelokkene er også karakteristiske ved at den har en ekstra lang pigg som ligger like over brystfinnen (som vi ser går parallelt med brystfinnen på bildet nedenfor).

Lyreknurr pigg

Lyreknurren som vise her er fanget i Onarheimsfjorden av Ivar Sandstå. Foto: Frode Strønen.

About

3 thoughts on “Lyreknurr (Trigla lyra)

  1. Fant en lignende fisk i byfjorden i Krisitiansand i dag, men den var ikke så rød. Lignet mer på lyr i fargene. Den hadde veldig skarpe pigger som den blåste opp. Den hadde også pigger langs hele siden. Kan fisken spises?

  2. Pigger langs siden? Da er det neppe lyreknurr. Har du bilde av fisken, så kan jeg hjelpe med identifisering. Den kan nok spises ettersom det ikke er giftig kjøtt i våre fisker; men om den er god er en annen sak.

Comments are closed.