Vanlig ulke (Myoxocephalus scorpius)

Som navnet tilsier er vanlig ulke en meget vanlig art i ulkefamilien. Den kalles også for marulk, og den finnes i kystnære områder i hele Nordøst-Atlanteren. Den finnes dermed langs hele Norskekysten.

Myoxocephalus scorpius

Vanlig ulke har et karakteristisk hode med et bredt munnparti og korte pigger på gjellelokkene (som vist på bildet nedenfor). Bakom gjellelokkene er sidelinjene uten pigger. Den skiller seg fra flere andre ulke-arter med sitt lyse bukparti. Hannene får en rødlig farge på undersiden avbrutt av hvite flekker når den ikler seg gytedrakt. Men hannen da får et rødlig skjær, får hunnene er mer rødgul farge.

vanlig ulke

Vanlig ulke kan bli opptill 60 cm. lang, men i Norge antas den å kunne bli opp mot 40 cm. lang. Mens hannene utvikler større finner, er det hunnene som blir størst.

vanlig ulke

Vanlig ulke finnes fra fjæra og net til over 200 meters dyp. Den er stasjonær og foretar derfor meget korte vandringer. Den ligger gjerne delvis skjult under steiner og i bergsprekker, og den er vanlig langs steinkaier og i områder med steinbunn. Kroppsformen tillater ikke stor fart, og derfor satser den på å ligge rolig og godt kamuflert mens den venter på at små fisk, små krepsdyr og andre byttedyr skal komme nære nok til et kort angrep.  Ulken på bildene her er iført gytedrakt. Den er fotografert i oktober som er tid for forspill. Arten gyter om vinteren. Etter gyting er det hannen som passer på eggene.

Vanlig ulke har ingen kommersielle interesse, men den er likevel en god matfisk for dem som tar seg bryet med å tilberede den. Nederste bilde viser et litt mindre eksemplar av vanlig ulke.

vanlig ulke

 

About