Vanlig fløyfisk (Callionymus lyra)

Bare tre arter fra fløyfiskfamilien finnes i våre farvann. Vanlig fløyfisk kjennetegnes lett gjennom det brede og flattrykte  hodet som ender i en ganske liten munn. Resten av kroppen er smal, men domineres av de lange finnene.

callionymus lyra

Hos hannene er fremre ryggfinne dominert av den fremste strålen som stikker opp som en antenne, nesten like lang som resten av kroppen. Hos vanlig fløyfisk er det hannene som også har fått de vakre fargene som dekker nesten hele fisken – og da spesielt ryggfinnene.

vanlig fløyfisk

Huden er glatt, men på gjellelokkene sitter det en firespisset pigg. Hunnfisker og unge individ mangler de sterke fargene. Hunnene kjennes igjen på brune flekker på siden og ryggen, og de mangler den lange strålen på fremre ryggfinne.  Hunnene blir ikke større enn 20 cm., mens hannene kan bli opptil 30 cm. lange.

Fløyfisk

Vanlig fløyfisk finner vi i kystnære farvann, men er heller sjelden nord for Stadt. Ved kysten og i fjordene lever den på dyp fra 20 og ned til 200 meter, og finnes helst på myk bunn der den ligger delvis nedgravd. Vanlig fløyfisk lever da også av mark, snegler og andre smådyr som er typisk for bløtbunn.

hann og hunn av fløyfisk

På landjorda forsvinner det meste av skjønnheten og estetikken hos vanlig fløyfisk. I havet bruker hannene de vakre finnene til kurtisering og markering. På bildet over ser vi en hann til høyre og en mindre fargerik hunn til venstre. Bilder: Kåre Grønsnes og fiskeslag.com

About