Fjesing (Trachinus draco)

Fjesing er vår mest fryktede fisk. Størrelsen er ikke avskrekkende med en maksimal lengde på rundt 50 cm. Frykten for fjesing grunner ene og alene de gift-førende piggstrålene.

Bilde av fjesing

Noen forveksler knurr og fjesing, men fjesingen skiller seg sterkest fra knurr med sin langstrakte kropp, sitt fargerike mønster og sitt noe oppoverbøyde hode. Fremre ryggfinne er ikke så dominerende som hos knurr, men den korte raden med skarpe stråler, varsler om et forsvarssystem.

Giftstråler hos fjesing

En fjesing har fire giftige pigger. De to fremre strålene av fremre ryggfinne samt en pigg i bakkant på hvert hjellelokk. Midt på bildet over ser vi den giftførende piggen på hjellelokket stikke ut. Det klassiske grepet man ofte tar bak hjellene på fisk er derfor noe man ikke gjør på fjesing.

Dersom man stikker seg på giftstrålene, blir gift pumpet inn i offeret. For mange dyr vil giften være dødelig, For mennesker vil forgiftningen være meget smertefull, og det anbefales øyeblikkelig rensing av såret med varmt vann. Opphovning og sterke smerter er vanlig, men enkelte kan reagere veldig sterkt på giften. Noen utvikler reaksjoner som er så alvorlige at man blir innlagt. Derfor er det viktig at slike stikk alltid behandles av lege.

Fjesing finnes lang hele den sørlige kysten av Norge, og den er videre utbredt rundt kysten av De Britiske Øyer og langs kysten lengre sørover i Europa. Den lever helst på sandbunn, og gjerne på grunt vann (men det er ikke vanlig at den trekker helt inn på badestrender). På dagtid ligger den gjerne delvis nedgravd i sanden og venter på at passende byttedyr skal passere. Fjesing har en allsidig meny som strekker seg fra bunndyr til småfisk av alle slag. Om natten foregår jakten også i andre vannlag.

Trachinus draco

Naturens giftige skapninger er ofte fargerike og vakre. Dette gjelder også fjesingen. Den har nyanser av blått og grønt blandet inn i en mer klassisk fargedrakt i lyse og mørke bruntoner.

Får man en fjesing på kroken, velger mange å kutte snøret. Fisken er likevel en god matfisk som fiskes kommersielt lengre sør i Europa. I Norge har vi ingen tradisjon for å verken ta vare på – eller spise – fjesing.

About