Skrubbe (Platichthys flesus)

platichthys flesus

Skrubbe kan forveksles med rødspette ettersom også skrubbe kan ha røde flekker på øyesiden. Likevel har skrubbe en helt spesiell sidelinje som skiller seg fra andre flatfisker. Fra nakken, og bakover, har skrubbene en rekke benknuter som følger begge sidene av sidelinja (se bilde nedenfor). Disse er ru, og ganske like dem som piggvaren har selv om sistnevnte har større benknuter som er spredt over hele øyesiden. Blindsiden er hvit.

benknuter på skrubbe

Skrubbe kan bli omtrent en halv meter lang, og kan oppnå en vekt på 2,5 kg. Mindre (yngre) eksemplarer kan finnes i brakkvann og oppsøke områder med ferskvann. Ved kysten kan den finnes på grunt vann og ned til over 100 meters dyp. Vandringer mot dypere vann er typisk i den kalde delen av året.

Føden består av alle typer bunndyr og smådyr som opptrer på de bunnforholdene skrubba holder seg i. Den kan like gjerne oppsøke steingrunn og områder med alger som sandbunn. Fisken kan bli opp mot 16 år gammel, men veksten er ikke rask. Som 3-åring er den bare 10-20 cm lang.

Skrubbe er en god matfisk, og kan tilberedes og fileteres på samme måte som rødspette, sandflydre og piggvar. Ryggen er ganske høy, og derfor får man ganske tykke fileter ut fra fiskens størrelse. Foto: fiskeslag.com

About