Nordlig ringbuk (Careproctus reinhardti)

Nordlig ringbuk er ingen vanlig fisk for fritidsfiskere. Denne merkelige skapningen finnes på dypt vann, og da helt ned til 1750 meters dybde. Man finner den i den nordlige delen av Atlanterhavet både vestover mot Grønland, ved Svalbard og videre østover.

Careproctus reinhardti

Denne arten blir ikke mer enn 30 cm. lang, og den er lett gjenkjennelig på den gjennomsiktige kroppen. Den er fargeløs og nesten hvit. Blodårene skaper likevel et rødlig eller rosa preg på fisken. Legg merke til ryggfinnen som nesten omgir hele øverste del av fisken. Noe tilsvarende gjelder gattfinnen som dekker undersiden av hele den bakre del av kroppen. På engelsk heter fisken «Sjø-rumpetroll» (Sea tadpole), og sammenligningen er forståelig. Nordlig ringbuk har også fått tilnavnet «snottfisk» ettersom den er meget sleip/slimete.

Den lever nær bunn der den beiter på små bunndyr og småfisk nær bunn. Den har ingen kommersiell betydning.

nordlig ringbuk

De to eksemplarene av nordlig ringbuk du ser her, er tatt i trål i Norskehavet. Foto: Øyvind Tangen.

About