Småflekket rødhai (Scyliorhinus canicula)

Småflekket rødhai tilhører en egen familie av haier; rødhaifamilien. Noen kaller den også for raudhå, og sine navn får den av sitt rødlige skjær på ryggen og langs sidene.

Den er lett å kjenne igjen på sine små og mørke flekker. Den kjennes også på en hudlapp som danner en renne fra neseborene og bakover til munnen. Den blir sjelden over 1 meter lang og 1,8 kg.

småflekket rødhai

Småflekket rødhai er vanlig i Middelhavet og i den østlige delen av Atlanterhavet. I Norge har den et utbredelsesområde nordover mot Stad. Lengre nord blir den sjelden funnet.  Den trives best på sand-, grus- og mudder-bunn, og den finnes helst på dybder fra 10 – 100 meter. Føden er i hovedsak ulike bunndyr og småfisk. Den er mest aktiv om natten.

Denne haien gyter egg-kapsler som festes til stein, tang og tare på bunn. Egg-kapslene har lange tråder i hjørnene, og disse «slyng-trådene» (se bilde nedenfor) holder egg-kapselen på plass og fortøyd i påvente av klekking. Hver hunn gyter 18-20 kapsler. Etter gyting, tar det 5-11 måneder før kapselen klekkes.

Egg-kapsel til småflekket rødhai

Småflekket rødhai har ingen kommersiell betydning i Norge, og ikke drives det noe fiske på den. Lengre sør i Europa spises kjøttet, men det har generelt ikke noe godt rykte når det gjelder smak.

Haien du ser bilder av på denne siden, ble tatt av Øivind Mong. Haien ble tatt på ca. 20 meters dyp. Denveide 1,1 kg. og målte 66 cm.

About