Havabbor (Dicentrarchus labrax)

Havabboren er katalogisert i ordenen piggfinnefisker, men er derfra sortert ut som sin egen familie; Havabborfamilien.

Denne fisken forekommer i Norge selv om utbredelsesområdet har et tyngdepunkt  lengre sør. Den er vanlig i Middelhavet og i det østlige Atlanterhavet fra kysten av Marokko og nordover langs den europeiske vestkyst helt opp til Oslofjorden og langs Sørlandet. Om sommeren er den ikke uvanlig å få på krok eller i garn i fjordene på Vestlandet, og noen ganger nordover langs hele norskekysten.

På garn tas det gjerne flere eksemplar samtidig ettersom havabboren er en stimfisk. Den trives godt i områder med brakkvann og ved elvemunninger.

havabbor

Havabboren kan bli oppmot 1 meter lang og kan ha en vekt på 9 kg. Fisken har en høyreist kropp med en markant piggete fremre ryggfinne. Hodet er ganske kort med en pigg i bakkant av hvert gjellelokk (i likhet med fjesing), som vi ser tydelig på bildet over. Kroppen er belagt med skjell, og ved første øyekast kan den minne om en laksefisk. Et annet fellestrekk er at havabboren også er et yndet mål for sportsfiskere.

Havabbor - Dicentrachus labrax

Bildene viser en havabbor som hadde overvintret langs kysten. Foto: Kåre Grønsnes

About