Breiflabb (Lophius piscatorius)

Man skulle tro at breiflabb (Lophius piscatorius) hørte til ulkefiskene, men den er faktisk skilt ut som en egen familie (breiflabbfamilien). Den er da også særegen på flere måter enn å se ut som ei gigantisk ulke. Rekorden når det gjelder størst breiflabb var på 99,4 kg.  fra 2010, men i januar 2012 ble en breiflabb på 115 kg. tatt på garn i Høylandsundet. Denne var 1,8 m. lang, og fangsten omtales som verdenrekord for breiflabb. Maks størrelse og lengde må derfor antas derfor å ligge rundt 115 kg. og 200 cm. lengde. Det er hunnfiskene som blir størst.

Breiflabben kjennetegnes lett på det dominerende og brede hodet som utgjør nesten halvparten av den flate og dels brede kroppen. Ryggfinnen er særegen ettersom de tre forreste piggene/strålene står for seg selv. Den fremste strålen bruker breiflabben til å vifte til seg byttedyr med – som å fiske med agn. Man mener da også at mye av breiflabbens jakt går ut på å ligge i ro på bunn – gjerne delvis nedgravd i sedimentene – og der suge til seg byttedyr som den lokker helt inn til munnen ved hjelp «fiskestanga» den har på fremre del av hodet. Brystfinnene er store og flate, mer som store luffer, og sitter ytterst på hver side av den brede kroppen.

I tillegg til fisk, består dietten også av sjøfuglsom dykker. Avbildet nedenfor ser vi to breiflabb på henholdsvis 10 og 20 kg. (Foto: Kåre Grønsnes)

Breiflabb

Breiflabben er utbredt over store deler av Nord-Øst-Atlanteren, og er vanlig i hele Nordsjøbassenget, langs hele Norskekysten, rundt Island, De Britiske øyer og sørvoer til Middelhavet og Vest-Afrika. Den har en imponerende rekkevidde når deg gjelder dybder, og den kan leve fra fjæra og helt ned til 1800 meters dyp. Gytingen foregår i en lang perioden fra februar til september, og et stort gyteområde finnes vest for Irland.

Breiflabb i reketrål

I Norge er breiflabb blitt en høyt skattet og beskattet art. Det utsøkte kjøttet som har en anelse av skalldyr-/hummer-smak gjør breiflabben til et av de best betalte fiskeslagene. Det målrettede fisket foregår i hovedsak med bunngarn, men det tas også en del breiflabb som bifangst i reketrål og del under linefiske. Tidligere ble denne arten ansett som en ufisk, og ble kastet på havet like raskt som den kom opp. Bildet over viser en breiflabb som blir sløyet etter å ha endt sine dager som bifangst i en reketrål. Foto: fiskeslag.com.

About