Vanlig åttearmet blekksprut (Eledone cirrhosa)

Vanlige åtteramet blekksprut er utbredt i Middelhavet og i det østlige Atlanterhavet fra Marokko i sør og nord til Skottland og våre kyster. Den kan leve på flere hundre meters dyp, og dermed kan norske fjorder være et passende område. Den foretrekker da også et kupert terreng med gode gjemmeplasser.

Den har (som artsnavnet tilsier) åtte armer og på undersiden av disse finnes en rad med sugekopper. Formen er karakteristisk med det dominerende og kuppelformede hodet. De to øynene i underkant av hodet er store og mørke. Blekksprutens farger går hovedsakelig i nyanser av rødt, oransje og brunt ispedd lyse flekker. Arten har lys underside og kan raskt endre fargemønster for å oppnå bedre kamuflasje mot underlaget.

Vanlig åttearmet blekksprut er ingen stor blekksprut, og den blir sjelden lengre enn en halv meter. Føden består av krepsdyr, fisk og krabber. I Skottland opplever man et økende problem med at blekksprut plyndrer krabbe- og hummerteiner for både agn og fangst. Økt forekomst av vanlig åttearmet blekksprut i Nordsjøen og ellers i den nordøstlige delen av Atlanterhavet forklares gjerne med en liten torskebestand i området. Torsk er antakelig den største fienden for blekkspruten og dens avkom.

Bilde av vanlig åttearmet blekksprut over er fisket i Hardangerfjorden: Kåre Grønsnes. Bildet nedenfor viser vanlig åttearmet blekksprut fanget i Romsdalsfjorden i krepseteine i januar 2012. Fangst og foto: Bjørnar Akselvoll.

Åttearmet blekksprut

About

2 thoughts on “Vanlig åttearmet blekksprut (Eledone cirrhosa)

  1. Det er mye blekksprut i Hardangerfjorden. Undertegnede har fisket sjøkreps med teiner de siste 6 årene.
    Spesielt om våren er blekkspruten ei stor plage. Den går i teinene og spiser opp krepsen. Men, hevnen er søt – den havner som agn i samme teine. Mer info. om dette. Ta kontakt.
    Mvh
    Tore Hartvik Kristensen

Comments are closed.