Sjøkreps (Nephrops norvegicus)

Sjøkreps er blitt en av havets virkelige delikatesser. Tidligere ble den sortert ut fra reketrålfangstene, og gjerne «gitt bort» til interesserte. Etter hvert fikk man se de kommersielle mulighetene, og fra 1990-tallet begynte mange teinefiskere å spesialisere seg på sjøkrepsfiske.

Sjøkreps er i nær slekt med hummer selv om den er en del mindre (maksimum 25 cm. lang) og har sin rødfarge (eller mer presist; orange) mens den er i levende live. Den blir sjelden mer enn 20 cm. lang (kroppslengde) og den er langt smalere enn hummeren. De to klørne er smale og lange.

Sjøkrepsen lever i helt spesielle omgivelser der bunnforholdene er såpass faste, og likevel så pass løse, at den kan grave ganger i sedimentene (gjerne leirholdig). I hulrommene og huleåpningene holder sjøkrepsen seg i skjul, men foretar korte vandringer når den jakter på mat, eller en make. Kostholdet består av ulike bunndyr (som børstemark, småfisk, krepsdyr), men tar gjerne ådsler.

Det økende fisket etter sjøkreps har gjort at enkelte felter (som gjerne er meget lokale) lett blir overfisket. Dette har ført til at fiskerne selv ofte tar initiativ til å la fangstfelt få «hvile» og heller benytte seg av flere felter. Feltene ligger gjerne på 60 – 150 meters dyp, men man kan få sjøkreps både dypere og grunnere. Selv om den nå tas i stor grad i krepseteiner, er den også en art som inngår som bifangst i trålfiske (reketrål).

På engelsk har den fått det vakre navnet: Norway Lobster, og den er populær som råvare når man lager scampi. Den har en utbredelse som strekker seg sørover til kysten av Portugal. Den finnes også (med da gjerne mindre eksemplarer) i Adriaterhavet. Foto: scanfishphoto.com

About

4 thoughts on “Sjøkreps (Nephrops norvegicus)

  1. Ja og nei Terje. Scampi er blitt en samlebetegnelse på en matrett der man bruker en rekke arter av reker eller sjøkreps. Det er faktisk mer vanlig å bruke store reker til denne retten enn sjøkreps (som du riktig poengterer er der navnet stammer fra).

  2. Scampi en samlebetegnelse på en matrett? Hvor i all verden er det du har tatt det fra? Hvor har det blitt en samlebetegnelse? Her tror jeg du har misforstått noe.

  3. Hei Kari!
    For å gjøre noe vanskelig så lett som mulig: Scampi er ikke et norsk ord. Nehprops Norvegicus heter sjøkreps på norsk. Når vi fisker Nehprops Norvegicus i Norge, så fisker vi altså sjøkreps. Scampi er et importert ord (fra Italia) som i Norge brukes om en matrett som består av enten sjøkreps eller ulike arter av større reker. Du må gjerne bestille scampi på en kinarestaurant eller i ei Thai-sjappe, men du får neppe sjøkreps. Det samme gjelder dersom du kjøper scampi i en frysedisk i en butikk. Store reker markedsføres som scampi. Skal du omtale arten Nehprops Norvegicus på norsk, så bruker vi ordet sjøkreps. Scampi er et mye videre begrep i Norge. Jeg har selv vært med å fiske Nehprops Norvegicus – vi fisket da sjøkreps. Vi fisker ikke scampi i Norge, men vi lager det som en matrett. Sjøkreps er nødvendigvis ikke hovedingrediensen i matretten (enten vi liker det eller ikke). Jeg har skrevet litt om dette på denne bloggen dersom det kan være av interesse.

Comments are closed.