Rødspette (Pleuronectes platessa)

Rødspette går også under navnet «kongeflyndre». Blant de mange flatfiskene langs kysten er rødspette blant de man gjerne får større eksemplarer av. Fisk på 1-2 kg. er vanlig, men den kan bli hele 7 kg. tung og over en meter lang. Dette gjør rødspette til en ettertraktet matfisk som lett lar seg filetere.

Rødspette er lett gjenkjennelig på flekkene på øyesiden. Disse går gjerne i rødt og orange, men kan også være mye mørkere (se bilde under). Sidelinjen bøyer seg bare svakt mot nakken i motsetning til den man finner på sandflyndre. Ellers har rødspetta også noen utvekster på gjellelokkene. Blindsiden er lys og gjerne helt hvit.

Rødspette er vanlig i hele Nordsjøen (med unntak av Norskerenna) og finnes lang hele vår langstrakte kystlinje. Den holder seg helst på sand- og leirbunn der den gjerne ligger delvis nedgravd. Fargene på «spettene» harmonerer gjerne med sedimentene der den lever. Føden er helst små muslinger, krepsdyr, tobis og annen småfisk. Rødspetta kan bli hele 50 år gammel. I kommersielt fiske tas den gjerne med trål, snurrevad og garn, og den er en viktig art for mange av landene rundt Nordsjøbassenget. Foto: M.Tangen

About