Pyntekrabbe (Hyas coarctatus)

Pyntekrabben kan være vanskelig å se, selv om den er både vanlig og gjerne holder seg på grunt vann i fjæra og ved kaier. Den har som mål å være minst mulig synlig, og det er også derfor den har fått det forfengelige navnet.

Pyntekrabben har fire ben på hver side samt to klør fremst. Skallet har små pigger og tråder som krabben bruker til å holde fast «pynten» med. Den «pynter» seg (hovedsakelig med ulike alger) ut fra hvor den lever, og derfor kan krabben ha ulik farge i ulike miljøer.

Bilde av pyntekrabbe

Noen kan se ut som steiner; begrodd med samme alger som steinbunnen.

Denne arten kan man finne langs hele Norskekysten og nordvest til Svalbard. Den lever på ulike dyp; fra fjæra og ned til flere hundre meters dyp. Lengden på det pæreformede skallet som smalner i front, bli sjelden mer enn 7 cm. langt. Den har ingen kommersiell verdi.

About