Sølvbrasme (Pterycombus brama)

Det er funnet tre arter av havbrasme (Bramidae) i norske farvann. Sølvbrasme er en av disse, og dens levesett er ganske så likt havbrasme. De lever mesopelagisk fra 25 til 400 meters dyp og er utbredt i store deler av Atlanterhavet – med størst tetthet i subtropiske områder. Nedenfor ser vi et bilde av sølvbrasme sammen med havbrasme.

Den flattrykte og dråpeformede kroppen er høyreist med lange og høye finner på over- og underside. Rygg- og gattfinne går helt bak til sporen, og de minner nesten som to deler av ei fjær. På engelsk heter den «Atlantic fanfish» – også det med tanke på de spesielle finnene. Fisken er egentlig sølvfarget, men glansen forsvinner fort under fangstbehandlig.

Sølvbrasme er en god og godt betalt matfisk. Den blir dog ikke større enn 46 cm. lang. Foto: Ø.Tangen

About