Hårvar (Zeugopterus punctatus)

Hårvar blir bare omlag 25 cm, og bildet nedenfor viser dermed en stor hårvar, og dette er antakelig en hunnfisk ettersom det er hunnene som blir størst.

Hårvar kjennetegnes med sin ovale form og et relativt bredt hode. Rygg- og gattfinne strekker seg helt bak til sporen som er ganske liten. Skinnet på øyesiden virker håraktig, og dette har gitt fisken navnet. Fargen varierer i brun- og gulfarger med mørke flekker. Der sidelinjen bøyes mot hodet har den en stor og mørk flekk. Blindsiden er hvit.

Hårvar har en egenskap til å klamre seg fast til stein og fjell der den nesten går i ett med omgivelsene. Denne egenskapen har også gitt den tilnavnet «bergvar». Den beiter på bunndyr, småfisk og små krepsdyr. Arten har en utbredelse som strekker seg fra Biscayabukta i sør og nordover langs Europa. Områdene rundt Lofoten og grensa til Troms utgjør den nordlige utbredelsen av arten. Gyting foregår om våren og forsommeren. Hårvar finnes fra strandsonen og ned til ca. 40 meters dyp

Hårvar er en god på smak, men den er så liten av størrelse at den sjelden nyttes som matfisk. Den har derfor heller ingen kommersiell interesse.

Bilde av hårvar

Foto: M.Tangen

About

2 thoughts on “Hårvar (Zeugopterus punctatus)

Comments are closed.