Hummer (Homarus gammarus)

Hummer er en av de mest spennende artene langs kysten. Den har alltid vært gjenstand for et fiskeri der hemmelighetshold og rykter har preget fangsten. Fiske etter hummer er strengt regulert for å hindre overbeskatning og for å bygge opp bestanden.

Minstemål er satt for å unngå fangst på hummer som ikke er kjønnsmoden. Samtidig er det fangstforbud (eller utsleppspåbud) for rognhummer – altså hummer som har utrogn (se bilde under).

Den europeiske hummeren kan bli over 60 år gammel, og over 60 cm. lang. De største eksemplarene kan dermed ha en vekt på over 5 kg. Om dagen ligger hummeren i skjul, men om natten er den aktiv i sin jakt på lever av bunndyr, skjell, krepsdyr og ådsler. Dens behov for skjulesteder gjør at den trives godt på steinbunn og i områder med sprekker og huler i fjellet. En kunstig molo kan derfor være et gunstig område. Man finner hummer langs Norskekysten helt nord til og med Trøndelag.

Levende hummeren er svart med brunlige eller blålige skjær.  Den har to store klør, og hver av dem har ulike funksjoner. Den største (og kraftigste) kloa brukes til knusing, og har dermed fått navnet «knuseklo». Den andre kloa er smalere og brukes mer til å kutte og klippe, og kalles «saksekloa». Hummeren fiskes lovlig med hummerteiner, men kan også gå i ruser og garn. Man finner hummer fra et par meters dyp og ned til ca. 40 meters dyp.

Foto: M.Tangen og scanfishphoto.com

About