Makrell (Scomber scombrus)

Makrellen (Engelsk: Mackerel) er en at av våre vanligste fiskeslag ved kysten om sommeren og høsten. I Nordsjøen finnes en egen gytebestand med egne gytefelt. Etter gyting på vårparten og forsommeren, vandrer makrellen dels mot kysten på jakt etter mat. Makrellen går høyt i sjøen om dagen, og noen ganger kan man se stimene bryte overflaten. Her er størrelsen på fisken meget ujevn (se nederste bilde). Sesongen for fritidsfiske er således sommer og høst. Den minste makrellen (piren) vokser fort, og kan bli 20 cm. lang allerede om høsten samme år som den ble klekket. Piren kan ha en ganske så vill og leken adferd som gjerne viser igjen på overflaten (se bilde nr. 2)

Selv om også stor makrell kan fiskes ved kysten og i fjordene, velger yrkesfiskerne å ta sine fangster i Nordsjøen om høsten. Der er størrelsen jevnere og fisken har den størrelsen markedet ønsker. Et unntak er fjordmakrell som yrkesfiskere fisker med not i fjordene tidlig på sommeren.

Makrellen mangler svømmeblære, og den må derfor være i kontinuerlig bevegelse for ikke å synke og for samtidig å få nok oksygen skylt over gjellene. Som art er den lett gjenkjennelig med sitt sølvaktige skjær som reflekterer flere fargenyanser. Ryggen er grønnlig med svarte (og delvis vertikale) striper som går ned til midten på hver side. Makrellen er en rask og sterk svømmer, og den er lett å identifisere når den biter på kroken. Den er designet for fart, og skinnet er glatt og mykt. Makrellen kan bli svært gammel – nærmere 30 år -, og den kan i sjeldne tilfeller oppnå en vekt på over 3 kg.

Det er flere gytebestander (komponenter) av makrell i det østlige Atlanterhavet, og under beitevandring på høsten kan disse overlappe hverandre slik at makrell som har gytt vest av Portugal eller vest av De Britiske Øyer kan inngå i fangster i Nordsjøen og i kystnære farvann. Det totale utbredelsesområdet for makrell i Nord-Europa er enormt og det dekker store deler av Norskehavet til Island i vest og mot Barentshavet i nord.

Senhøstes og tidlig vinter starter makrellen sin vandring tilbake til varmere farvann og sine respektive gyteområder.

Foto: M.Tangen

About

3 thoughts on “Makrell (Scomber scombrus)

  1. Pir/makrell er min favorittfisk fra barnsben av!
    Stekt makrell med rømmesky, nypotet, stekt løk og krispy isbergsalat med sur-søt rømmedressing! :-D
    Veldig veldig fin side dette!

  2. Kan noen si om pir er en liten makrell som blir stor etterhvert eller er det en egen stamme???

  3. Aage. Pir er en ung makrell, og den er meget god å steike. Den er ikke så fet som den voksne, og derfor er det mange som foretrekker pir. Ja, piren vokser seg til stor makrell.

Comments are closed.