Havbrasme (Brama brama)

Havbrasme er en av flere arter av høye og smale fisker i bramidae-familien som lever mesopelagisk i flere verdenshav. I Atlanterhavet finner vi den største av dem; havbrasme. Den beiter pelagisk, gjerne på 70-100 meters dyp, men adskillig dypere jo lengre nord den kommer. Havbrasme er en regulær art ved De Britiske Øyer og nord til Færøyene.

Havbrasme gyter lengre sør i Atlanterhavet og i Middelhavet – der det også drives kommersielt fiske på den. På sin vandring nordover, kan den også ta veien østover til norske farvann om høsten.

Med sin ovale – og nesten dråpeformede – kropp, er havbrasmen lett gjenkjennelig. Fargen er grå til sølvaktig med de mørkeste nyansene på ryggen. Når fisken landes, vil fargen gå gradvis over til brungrå. Havbrasme kan bli opp til 1 meter lang, og kan foreta vandringer ned til 1000 meters dyp. Foto: Ø.Tangen

About