Arktisk niøye (Lampetra japonica)

Niøyer er sjeldne fisker i våre farvann, men den har en meget spennende biologi. Den kjeveløse fisken ligner i stor grad på ål i fasong, og livssyklusen har paralleller både til ål og laks. Niøye har ingen beinbygning og livnærer seg i voksen alder som en slags parasitt ved å suge seg fast på andre arter.

Det er flere arter av niøyer, og alle lever sine første år i ferskvann. De artene som vandrer ut i havet, gjennomgår en metamorfose som gjør den i stand til et liv i saltvann og som parasitt. Når den så er klar til å gyte, trekker den tilbake til ferskvann for å gjøre sin siste oppgave i livet. Ifølge Wikipedia skal det være fire arter av niøyer i våre områder; havniøye, elveniøye, arktisk niøye og bekkeniøye.

Navnet (niøye) har fisken fått ettersom det ser ut til at den har ni «øyner» på den ene siden. Syv av disse er gjelleåpninger, mens den ene er det egentlige øyet samt neseåpningen som danner det niende «øyet» på den ene siden. Fisken avbildet her er antakelig en arktisk niøye som ble tatt i trål nordøst for Island. Foto: Ø.Tangen

About

One thought on “Arktisk niøye (Lampetra japonica)

Comments are closed.