Europeisk flatøsters (Ostrea edulis)

I Norge har vi naturlige forekomster av østers, og disse finner vi i den sørlige delen av landet. Europeisk flatøsters finner man i vill tilstand på Vestlandet, og i Hordaland og Rogaland er det fremdeles østerspoller som det høstes kommersielt fra.

Den europeiske flatøstersen er varmekjær og finnes i Middelhavet, Svartehavet, utenfor Afrikas vestkyst og helt  nord til Norge der Helgelandskysten utgjør yttergrensen for dens naturlige utbredelsesområde. Den norske østersen har et godt rykte på seg og vi er spart for sykdommer og konkurransen fra (den importerte) stillehavsøstersen som ellers i Europa dels har overtatt flatøstersens naturlige områder.

I Norge har det i perioder blitt høstet mye østers, men den er meget følsom for temperaturendringer. Man finner den helst i poller (delvis lukkede bukter) og gjerne der det er tilførsel av ferskvann som legger seg som et varmegivende lokk over saltvannet. Dette gir forutsetninger for å gi østersen den temperaturen den trives best med og som er høye nok til at den gyter.  Vinteren kan være hard for østers i Norge. Blir det for kaldt, går den i en slags dvale og i verste fall dø.

Den europeiske flatøstersen trives godt på stein- og sandbunn, og den ligger gjerne så grunt at man kan plukke den men hendene eller ta dem opp med håv når det er lavvann. De er lett å få øye på ettersom den runde og lyse formen skiller seg ut fra bunnsedimenter og andre skjell. Man kan gjerne oppleve at østersen har vokst sammen med andre organismer; det være seg andre skjell eller snegler.

Å åpne østersen kan være en utfordring. Det finnes egne kniver til dette, men man klarer det også med en vanlig lommekniv, bare man er forsiktig når man setter kraft til for å få knivbladet inn mellom de to delene av skjell-lokket.

Foto: scanfishphoto.com og M.Tangen

About